Az V. Nemzetközi Kispalóc kézművestábor Kozárdon

Az V. Nemzetközi Kispalóc kézművestábor szakmai program megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

„Nemzetközi Kispalóc kézművestábor”
Megvalósítás ideje: 2021. 07.01 – 07.05.
Helyszín: 3053 Kozárd, Fő út 47.

 

Örömmel kaptuk a hír, mely szerint a Magyar Művészeti Akadémia, Népművészeti Tagozata támogatásban részesítette tervezett programunkat.

Egyesületünk már több alkalommal valósított meg tárgyalkotó népi kiskézműves gyermektáborokat. Kicsit aggódtunk a pandémiás időszakra hozott központi intézkedések, a határzár miatt, de végül is a tervezett időszakban meg tudtuk valósítani a tábort. Figyelembe véve az egészségügyi védő intézkedéseket, nem bentlakásos, hanem bejárós jelleggel valósult meg. A tervezett költségvetésünk átgondolását követően két tételsorra helyeztük kiadásainkat, programok megvalósítására és a vírusfertőzés elkerülésére. Legfontosabbnak, az egészségügyi folyamatos fertőtlenítést, takarítást, védő, óvó intézkedések betartását tartottuk.

Mindenki egészségesen, panaszmentesen élte meg a tábor időszakát.

A helyszín sem volt új, hiszen már évről-évre visszatérően tartunk rendezvényeket Kozárdon, ismerjük a település adta biztonságos környezetet, valamint az alkotó, szabadidős tevékenységekhez alkalmas feltételeket. Lehetőség adódott komoly alkotómunkára, a szórakozásra, népi játékok játszására, az egymástól való tanulásra, az együttélés, a szocializációs normák elsajátíttatására.

A célcsoportunk kettőssége abban rejlett, hogy a diákok, tanulók, a mesterekkel együttműködve is tudjon dolgozni, alkotni, osszák meg tapasztalataikat, alkalmazkodjanak egymás életviteléhez, szakmailag példaértékű fogásokat sajátítsanak el egymástól. A társadalmi környezet adta, és tágabb értelemben elvárt magatartási, alkalmazkodási, szociális kompetenciák spontán elsajátíttatása is volt titkon a célunk. A gyermekek többségének a részvétel, családi hátterüket tekintve ajándékként valósult meg.

A tervezett programon 20 fő volt a résztvevő. /jelenléti ív mellékelve/ Felvidéki, szlovák diákok is érkeztek/ A gyékényezés, hímzés,  sárkánykészítés, ékszerkészítés, mézeskalács díszítés, a néptánc, népmesemondás, népdaltanulás, csuhézás, foglalkozások előre megtervezett időpontokban, valósultak meg. A szabadidőben népi gyermekjátékok játszása, tanulása volt.

A napi kézműves programok zárásaként valósult meg a néptánc, népmesemondás, énektanulás, mint tervezett program. A felnőtt mesterek, alkotó tevékenységet végezve, a diákokkal egy időben dolgoztak, megvalósult a „generációk együttmunkálkodása” is.

Pedagógiai szempontból, kiváló minősítéssel értékelhetjük, zárhatjuk az eltöltött időt, szakmai szempontból – a diákok tudásmegosztáson vettek részt, melyet később alkalmazni tudnak. Nemzeti, tárgyalkotó népi kultúránk, néprajzi ismereteik bővítésével, remélhetőleg hozzájárultunk nemzeti identitástudatuk elmélyítéséhez.

A foglalkozásokat vezető mesterek is alkalmat, lehetőséget kaptak az otthoni, mindennapi tevékenységektől mentes kikapcsolódásra, egyben tevékenységük során hozzájárultak a „fő”, célcsoport számára tervezett programok sikeres megvalósításához.

A részvételt mindenki térítésmentesen vette igénybe.

A tábor résztvevőinek nyilatkozataiból összegezve sikerrel valósult meg a rendezvény, számítanak és várják az elkövetkezendő alkalmat.

A Támogatás a megvalósítás alapfeltételeit biztosította, segítségével programunk elérte célját. A megvalósítás, mint élménypedagógiai eszköz volt a titkon vágyott célunk eléréséhez, hiszen az együttélés, együttmunkálkodás, az alkotás öröme, az egymásnak való segítségnyújtás a munka során összekovácsolt akarva-akaratlanul is egy kis közösséget. A program az értékalkotás örömébe feledkeztetve járult hozzá a tudásmegosztáshoz, nemzeti kultúránk terjesztéséhez, identitástudatuk erősítéséhez.

Igényként merült fel a tábor folyamatos fenntartása, megvalósításának folytatása.

Köszönjük a támogatást, reménykedve, hogy a jövőben is lesz módunk és lehetőségünk előteremteni a megvalósításhoz szükséges agyagi feltételeket.

Szakmai beszámoló

Néhány kép, mely a tábor alkalmával készült