VI. Nemzetközi Kispalóc kézművestábor Kozárdon és Várhosszúréten

Pályázati Azonosító: 0190-MMA-22-P

Szakmai beszámoló

„Az VI. Nemzetközi Kispalóc kézművestábor Kozárdon és Várhosszúréten”
Megvalósítás ideje: 2022. 07.18 – 07.23.
Helyszín: H- Kozárd, Várhosszúrét (SK)

Örömmel kaptuk a hír, mely szerint a Magyar Művészeti Akadémia, Népművészeti Tagozata támogatásban részesítette tervezett programjainkat.
Egyesületünk már több alkalommal valósított meg tárgyalkotó népi kiskézműves gyermektáborokat. Aggódtunk a pandémiás időszak utáni
esetleges korlátozások és szülői féltések miatt, de is a tervezett időszakban meg tudtuk valósítani a tábort.

Figyelembe véve az egészségügyi védő intézkedéseket, nem bentlakásos, hanem bejárós jelleggel valósultak meg a programok, kivéve a kozárdi helyszínre érkező Füleki kisdiákokat. Számukra szállást is biztosítottunk.

A tervezett költségvetésünk átgondolását követően kizárólag dologi kiadásokra terveztük kiadásainkat, a programok szakmai megvalósítására, valamint a csoportos étkeztetések szolgáltatására. A várhosszúréti táborlakók számára biztosítottuk a tízórai és uzsonnáztatáshoz szükséges alapanyagokat. Irodaszer vásárlásnál szükségszerűvé vált nyomtató tonerek beszerzése, de ennek teljes költségét nem kértük támogatásként, mivel nem csak a tábor idején kerül felhasználásra.

Legfontosabbnak, az egészségügyi folyamatos fertőtlenítést, takarítást, védő, óvó intézkedések betartását tartottuk.
Mindenki egészségesen, panaszmentesen élte meg a tábor időszakát.

A helyszín sem volt új, hiszen már évről-évre visszatérően tartunk rendezvényeket Kozárdon, Várhosszúréten. Ismerjük a település adta biztonságos környezetet, valamint az alkotó, szabadidős tevékenységekhez alkalmas feltételeket. Lehetőség adódott komoly alkotómunkára, a szórakozásra, népi játékok játszására, az egymástól való tanulásra, az együttélés, a szocializációs normák elsajátíttatására.

A célcsoportok szervezésének titka abban rejlett, hogy a diákok, tanulók, a mesterekkel együttmunkálkodva tudjanak dolgozni, alkotni, osszák meg tapasztalataikat, alkalmazkodjanak egymás életviteléhez, szakmailag példaértékű fogásokat sajátítsanak el egymástól. A társadalmi környezet, az eltérő nyelvi ismeretekkel, szociális kompetenciákkal rendelkező diákok számára ajándékként valósultak meg a táborok.
A tervezett programon Kozárdon 22 fő volt a résztvevő. /jelenléti ív mellékelve/ Felvidéki, szlovák diákok is érkeztek/ Várhosszúréten (SK):26 fő.

A gyékényezés, hímzés, sárkánykészítés, ékszerkészítés, mézeskalács díszítés, a néptánc, népmesemondás, népdaltanulás, csuhézás, fafaragás, agyagozás, gyöngyfűzés foglalkozások előre megtervezett időpontokban, valósultak meg. A szabadidőben népi gyermekjátékok játszására, tanulására nyílt lehetőség.

A napi kézműves programok zárásaként valósult meg a néptánc, népmesemondás, énektanulás, mint tervezett program.

Pedagógiai szempontból, kiváló minősítéssel értékelhetjük, zárhatjuk az eltöltött időt, szakmai szempontból – a diákok tudásmegosztáson vettek részt, melyet később alkalmazni tudnak. Nemzeti, tárgyalkotó népi kultúránk, néprajzi ismereteik bővítésével, remélhetőleg hozzájárultunk nemzeti identitástudatuk elmélyítéséhez.

A részvételt mindenki térítésmentesen vehette igénybe.
A táborok résztvevőinek nyilatkozataiból összegezve, sikerrel valósult meg a rendezvény, számítanak és várják az elkövetkezendő alkalmat.
A Támogatás a megvalósítás alapfeltételeit biztosította, segítségével programunk elérte célját. A megvalósítás, mint élménypedagógiai eszköz volt a titkon vágyott célunk eléréséhez, hiszen az együttélés, együttmunkálkodás, az alkotás öröme, az egymásnak való segítségnyújtás a munka során összekovácsolt akarva-akaratlanul is egy kis közösséget. A program az alkotás örömébe feledkeztetve járult hozzá a tudásmegosztáshoz, nemzeti kultúránk terjesztéséhez, identitástudatuk erősítéséhez.
Köszönjük a támogatást, reménykedve, hogy a jövőben is lesz módunk és lehetőségünk előteremteni a megvalósításhoz szükséges agyagi feltételeket.
A program során eleget tettünk a Támogatói okirat, VI. Nyilvánosság, 19. pontjában elvárt (PR) kötelezettségeknek.

Kozárd, 2022. 09. 12.