XI. Nemzetközi Csipkekonferencia és Kiállítás Program és jelentkezési lap

XI. Nemzetközi Csipkekonferencia és Kiállítás

H-3053 Kozárd, Fő út 12.

XI. International Lace Conference and Exhibition

2016. június 02-05-ig

02-05 June 2016

A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és Kozárd Község Önkormányzata

The Association of Folk Industrial Designers of Palócföld and the local government of Kozárd’s municipality

Magyarországon és a határon túl élő csipkekészítők, egyéni jelentkezők és közösségek számára konferenciát és kiállítási lehetőséget hirdet.

gives the opportunity for exhibition and conference for lace-makers living in Hungary and abroad, for individual candidates and communities.

Programleírás:

Program

2016. 06. 02. (csütörtök):

érkezés, szállás elfoglalása, partner szervezetek bemutatkozása

02. 06. 2016 (Thursday):

arrival, occupation of the accomodation, introduction of the partner organisations

2016. 06. 03. (péntek):

03. 06. ( Friday)

 

1. Projektelem: XVIII. századi magyar vert csipkék „karikázó technikával”

1st element of the project: Hungarian bobbin laces of the XVIII century with „ leaping technique”

Előadó: Semsey Ágnes csipke-készítő, oktató

Lecturer: Ágnes Semsey lace-maker, instructor

2. Projektelem: szakmai műhelymunka

2nd element of the project: Professional workshop

Téma: „Karikázó magyar vert csipke” a gyakorlatban

Topic: Hungarian bobbin lace with leaping technique in practice

Vezeti: Semsey Ágnes csipkekészítő, oktató

Lecturer: Ágnes Semsey, lace-maker, instructor

3. Projektelem: Kiállítás megnyitó Pásztón a Pásztói Múzeum ciszterci kolostorépületében (16.00-kor)

3rd element of the project: Exhibition opening in Pásztó, in the Cistercian Monastery Building of the Museum of Pásztó

„Mesterségünk jövője – a jövő mesterei” c.

„The future of our crafts”- masters of the future titled

Egy csipkekészítő önálló kiállítása –

The independent exhibition of a lace-maker

A kiállító: a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének tagja, Devecsei Gáborné csipkekészítő

The exhibitor: the member of the Association of Folk Industrial Designers of Palócföld, Gáborné Devecsei, lace-maker.

 

2016. 06. 04. szombat:

04. 06. 2016 (Saturday)

 

4. Projektelem: Ünnepélyes megnyitó

4th element of the project: Ceremonial Opening

„Híd csatlakozás”

„Bridge” connection

A „Híd mely minket összeköt” – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

The „Bridge,which connects us”-. the experiences of an International Project

Előadó: Török János Király Zsiga díjas népi-iparművész, a Palócföldi Népi Iparművészek

Egyesületének elnöke

Lecturer: János Török, Király Zsiga-awarded industrial designer, the President of the Association of Folk Industrial Designers of Palócföld

Fontos a nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, tovább építésének

folyamatának fenntartása. A rendezvény ad helyet, lehetőséget a csatlakozáshoz a „Híd mely összeköt minket” felhívás keretében.

The care of the international professional relationship is very important, also the maintanance of the further development.

The event gives place and opportunity for joining to the call „Bridge which connects us”
5. Projektelem: XVIII. századi csipkék Európában

5th element of the project: Laces in Europe in the XVIIIth century

Előadó:Erdei T. Lilla – muzeológus – etnográfus

Lecturer: Lilla T. Erdei- museologist,ethnographer

6. Projektelem: Kapcsolatfelvétel külföldön – Beszámoló egy Ausztráliai csoportról

6th element of the project: Contact with abroad- a report of an Australian group

Előadó: Turós Istvánné csipkekészítő, oktató,

Lecturer: Istvánné Turós, lace-maker, instructor

Népi-iparművész a Népművészet Ifjú mestere

Industrial designer, young master of Industrial design

7. Projektelem: „Mivel készül a vert csipke? – Nemzetek eszközei” kiállítás megnyitó, bemutató

7th element of the project: „What is the bobbin lace made with? – Tools of nations”– exhibition opening, display

(3053 Kozárd, Külterület – Ökológiai Bemutatóház)

(3053 Kozárd, Periphery- Ecological Showhouse)

Rendező: Devecsei Gáborné (saját gyűjteménye)

Organizer: Gáborné Devecsei (private collection)

2016. 06. 05. (vasárnap)

05. 06. 2016. (Sunday)

 

Utazás Szentkút településre – kegyhely megtekintése

Trip to Szentkút– Visit to the shrine

Hazaérkezés után a program kiértékelése

After homecoming, evaluation of the program