Bevezető rendezvény Csipke konferencia Kozárd

================================================================

Kézműves akadémia

A népi kézműves akadémia megvalósítása során videofilmek forgatására került sor. A filmek forgatókönyveinek elkészítése során elsődleges szempont volt a szakmaiság, a tevékenységek során elsajátítható fogások, az alkotói ismeretek megosztása. Fő szempont volt a kétnyelvűségi akadályok leküzdése, segítség képpen nem csak magyar, hanem szlovák nyelven is sikerült megoldani a tudásmegosztást. Elkészült egy pedagógiai módszertani, vezetési ismereteket, tapasztalatokat megosztó előadás, valamint a tájegység, Palócföld – Felvidék népi tárgyalkotó kúltúráját tovább éltető tojásírás, bútorfestés, kosárfonás, kákafonás és csuhéfonás gyakorlati tevékenységét bemutató rövidfilm. Legyen hasznos minden tárgyalkotó, szabadidőt szervező, hasznosan eltölteni kívánó számára.

Kozárd, 2021. 07. 20.                           Török János

================================================================

Csipkeverők képzése Szécsény

Az akadémiát a rozsnyói vezető projektpartner szervezte. A rendezvény lebonyolítása 2021.július 29-én kezdődött. Témája a gömöri csipkeverés ezidáig sokak számára még ismeretlen tervezési, megvalósítási szakmai fogás bemutatása, megtanítása volt. Új ismeretekkel gazdagodtunk, hosszú idő óta lehetőség adódott a személyes találkozásra, emberbaráti kapcsolataink felelevenítésére.

Szécsény, 2021. augusztus 01.                       Török János

================================================================

================================================================

A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete, mint a kisprojekt kedvezményezettje /H-353 Kozárd, Fő út 12. adószám: 18639261-1-12/ a FMP-E/1901/4.1/030 regisztrációs számú Inspiráló kulturális örökség című projekt zárórendezvényén vett részt 2021. augusztus 27-én Rozsnyón. A megjelenteket köszöntötte Helena Novotná igazgató asszony, /GOS/ majd a projekt előkészítését, célkitűzéseit, a megvalósítás folyamatát ismertette. Anezka Kleinová bemutatta a programelemeket, méltatta a közös munka jelentőségét. Török János egyesületünk képviseletében, mint kisprojekt partner mutatta be az egyesület tagjai által megvalósított népi kézműves oktatófilmeket, kiemelte az együttműködés során megfogalmazódott jövőbeni teendők jelentőségét. Angela Cintelova szakmai bemutatójával, újabb néprajzi ismeretekkel gazdagította a jelenlévőket.