CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0013

A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete (H-3053 Kozárd, Fő út 12.)

 „Palócföld Öröksége” címmel pályázatot nyújtott be, mely 1 800 00 Ft támogatásban részesült.

A program, a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatásaként, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének közreműködésével valósul meg.

Pályázati azonosító: CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0013

Az egyesület tagjainak közreműködésével megkezdtük a programelemek megvalósítását. Rozsnyón (SK) kosárfonás, gyermekjátékok készítése volt a program, közművelődési, óvoda, iskolapedagógusok számára. A Mosoly EGYMI (Balassagyarmat, Nyírjes puszta 5.) valamint a Szent Imre Katolikus Ált. Iskola, (Balassagyarmat) tanulói számára „Jeles napok, ünnepek” kézműves foglalkozásain gyertyamártás, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Hollókő) mézeskalács készítés volt a foglalkozások témaköre. Heti rendszerességgel működik a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium kisdiákjainak részvételével a „Csipkeverő” szakkör. Ők már az XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, alkotói megmérettetésre is készülnek. Advent jegyében, az egyesület székhelyén, Kozárdon, a hét végén tartunk alkotónapot a település lakói számára.

A programban még szerepel bútorfestés, tojáspatkolás, tojásfestés, fazekasság, hímzés, gyékényfonás. A gyakorlati tevékenységek során a résztvevők a mesterségek szakmai fogásainak elsajátítása mellett néprajzi ismereteket is elsajátíthatnak.   

Cél, feladatként fogalmazódott meg „a tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás, tudásmegosztás, közösségek megerősítése”. Programjaink megvalósítása során a közösségek szakmai munkájának megsegítésénél az eredeti magyar népművészetre, az általunk is gyakorolt hiteles alkotásra építkeztünk. Megvalósító mestereink elismert szakemberek voltak, kiket a már szerveződött csoportok tagjai is elismertek. Már működő csoportok, közösségek Felvidéken, Rozsnyón és Füleken régóta várták az alkalmat az együtt munkálkodásra. /kosárfonás, gyékényezés, tojásírás, bútorfestés/ Működésük számára az elméleti tudásmegosztás mellett fontos volt az ötletelés, újszerű gyakorlati fogások megismerése, az alkotás öröme. Elvárásuk volt, hogy hogyan tudják adaptálni a mesterfogásokat, a készítendő termékeket az ifjúság körében. Hazai alkotókörökben az új kutatási eredmények bemutatása mellett gyakorlati műhelymunkákat is végeztünk. /Hímzés és viselet Palócföldön, a tojáspatkolás ornamenseinek jelentéstartalma, Mátra vidéki fazekasság, ékszerek világa / Egy szakkört működtettünk, helyi szécsényi nevelési oktatási intézmény tanulóinak részvételével, kik már ötödik éve végzik a csipkeverés mesterségét. Nyolc játszóházi foglalkozás is megvalósult, nevelési oktatási intézmények diákcsoportjai részvételével, a Jeles napok, ünnepek alkalmából. Itt ért a meglepetés, a csoportkeresés során jelentkezett az igény egy speciális nevelési intézmény részéről, (SNI) a RIDENS EGYMI-ben valósult meg két programunk a diákok örömére. Legfontosabb eredményként elmondhatjuk, a program sikeres volt, új információkat, tudást osztottunk meg, új ötletekkel gazdagítottuk a résztvevőket, számos „betérő” érdeklődő jelezte alkotócsoportokhoz való csatlakozásának szándékát. Az alkotómunka végzése mellett szakmaelméleti tudásmegosztást is végeztünk. Tapasztalatunk, hogy hasonló tevékenységekkel, szervezett programokkal sikeresebbé tehető a megtart hagyomány továbbéltetése, nagyanyáink örökségének megismertetése a mai, ifjú generáció számára is. Az eredetileg tervezett programjaink tartalma, az elvárt célkitűzések nem változtak, úgy gondoljuk a célcsoportok számára hasznos, tartalmas tevékenységekkel szolgáltunk.